ساعت کاری

شنبه

19:00 – 16:00

یکشنبه

19:00 – 16:00

دوشنبه

19:00 – 16:00

سه شنبه

19:00 – 16:00

چهارشنبه

19:00 – 16:00

پنج شنبه

بسته

جمعه

بسته

رزرو آنلاین نوبت مطب دکتر پوریا محمدپرست

برای اعلام تاریخ و زمان دقیق تر تماس میگیریم.